• bs1

Prosta stronka oparta o autorski CMS. Z bardziej ciekawszych rzeczy na stronie to automatycznie aktualizująca się tabela kursów walut.

www.bsjordanow.pl