imei

Skrypt php przeszukujący pliki z rozszerzeniami .xls, .xlsx, .csv lub .txt w poszukiwaniu kodów IMEI i wracający poprawne kody w tablicy. Do przeszukiwania plików „excelowych” wykorzystana została bilbioteka PHPExcel.

Projekt powstał przy współpracy z ClearMedia