• glokalna1

Wdrożenie strony internetowej lokalnej gazety w oparciu o system WordPress. Zakres prac obejmował również napisanie kilku dedykowanych pluginów.

Projekt powstał przy współpracy z e-Maco www.glokalna.pl